Μελίχρυσος
των Παιδιών
Μελίχρυσος
του Αθλούμενου και
του Εργαζόμενου
Μελίχρυσος
της Οικογένειας
Παστέλι
Μελίχρυσος
Θυμαρίσιο
Μέλι
Μελίχρυσος
των Παιδιών
Μελίχρυσος
του Αθλούμενου και
του Εργαζόμενου
Μελίχρυσος
της Οικογένειας
Royal

Τα νέα μας

Τα νέα μας

Πού θα μας βρείτε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ
4ο χλμ. Μύρινας – Θέρμων, Λήμνος Τ.Κ. 81 400 Τ. 6932 101173
e. info@melichrysos.eu

Πού θα μας βρείτε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ
4ο χλμ. Μύρινας – Θέρμων, Λήμνος Τ.Κ. 81 400 Τ. 6932 101173
e. info@melichrysos.eu

Πού θα μας βρείτε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ
4ο χλμ. Μύρινας – Θέρμων, Λήμνος Τ.Κ. 81 400 Τ. 6932 101173
e. info@melichrysos.eu