Το Εργαστήριό μας

Το εργαστήριό μας έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις μοναδικές ανάγκες της εταιρείας μας και έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σε συμμόρφωση με το HACCP και το πρότυπο EN ISO 22000:2018